Instrukcja DataIntegrator

1. Instalacja
2. Konfiguracja programu
3. Synchronizacja należności
4. Historia synchronizacji

1. Instalacja

W tej części dowiesz się jakie są wymagania aplikacji Rozważna Firma Data Integrator oraz jak poprawnie zainstalować program.

1.1 Wymagania

Aplikacja Rozważna Firma Data Integrator została zaprojektowana na systemy Windows Vista/7/8. Do prawidłowego działania aplikacji wymagane jest zainstalowanie biblioteki .NET Framework 4.5. Wszystkie wymagane składniki zostaną pobrane i zainstalowane w trakcie procesu instalacji.

1.2 Kreator instalacji

Aby zainstalować program uruchom pobrany wcześniej plik instalacyjny. Aktualną wersję programu możesz znaleźć na stronie www.rozwaznafirma.pl.

2015-03-26 12_36_27-output

Uruchomieniu pliku instalacyjnego otworzy okno kreatora instalacji. Instalację rozpoczniesz klikając Dalej.

2015-03-26 12_29_53-Instalacja - Rozważna Firma Data Integrator

Kolejny krok pozawala na wybór dodatkowych opcji. Jeśli zdecydujesz, że ustawienia domyślne nie odpowiadają Twoim preferencjom, odznacz wybrane pola. Następnie kliknij Dalej.

2015-03-26 12_29_58-Instalacja - Rozważna Firma Data Integrator

W następnym kroku kreator sprawdzi czy Twój system operacyjny posiada wszystkie potrzebne do uruchomienia programu składniki. Jeśli to konieczne, dodatkowe komponenty zostaną automatycznie pobrane i zainstalowane. Kliknij Instaluj.

2015-03-26 12_30_04-Instalacja - Rozważna Firma Data Integrator

Zakończenie instalacji zostanie potwierdzone w ostatnim kroku. Przycisk Zakończ, zamknie kreatora instalacji.

2015-03-26 12_30_13-Instalacja - Rozważna Firma Data Integrator

2. Konfiguracja programu

W tej części dowiesz się jak przygotować aplikację Rozważna Firma Data Integrator do pracy z twoim programem księgowym oraz systemem Rozważna Firma.

2.1 Uzyskanie danych logowania do systemu Rozważna Firma (API MNB)

Autoryzacja w systemie Rozważna Firma przeprowadzana jest w oparciu o podanie pary danych: klucz APInumer NIP Twojej organizacji. Dane autoryzacyjne pobierzesz z panelu klienta Rozważna Firma. W tym celu zaloguj się do systemu, kliknij w ikonę ustawień, a następnie w pozycję API.

Integrację z aplikacją Rozważna Firma Data Integrator ustawisz wybierając pozycję inna aplikacja:

Aby pobrać klucz API ustawionej integracji, kliknij Edytuj.

2015-03-27 08_02_18-Rozważna Firma - System Zarządzania Należnościami

Klucz skopiuj i wklej do aplikacji Rozważna Firma Data Integrator.

UWAGA: Jeśli zajdzie potrzeba zmiany klucza, możesz to zrobić w tym miejscu. W tym celu kliknij Wygeneruj ponownie.

2015-03-27 08_39_18-Rozważna Firma Data Integrator

2.2 Ustanowienie połączenia z bazą danych programu księgowego

Konfigurację rozpocznij od wybrania programu księgowego, z którym ma współpracować Rozważna Firma Data Integrator:

2015-03-26 15_24_52-2015-03-26 09_44_24-Rozważna Firma Data Integrator_d

Następnie podaj dane autoryzacyjne połączenia z bazą danych. Jeśli ich nie znasz, zapytaj o nie swojego Administratora lub osobę, która instalowała Twój program księgowy.

2015-03-26 15_33_14-2015-03-26 09_51_42-Rozważna Firma Data Integrator_d

Potrzebne będą następujące dane:

  • nazwa lub adres IP serwera bazy danych,
  • typ autoryzacji (Windows lub SQL Sever),
  • użytkownik bazy danych (tylko dla autoryzacji SQL Server),
  • hasło do bazy danych (tylko dla autoryzacji SQL Server),
  • nazwa bazy danych

W przypadku użytkowania innego programu księgowego lub specyficznych ustawień należy wybrać własne zapytanie SQL.

Treść zapytania wpisuje się w pliku CustomQuery znajdującego się w katalogu programu.

UWAGA: Listę dostępnych na serwerze baz możesz pobrać poprzez klikniecie przycisku 2015-03-26 15_35_48-2015-03-26 09_58_48-Rozważna Firma Data Integrator_button. Przycisk będzie aktywny w momencie nawiązania połączenia z serwerem bazy danych tzn. jeśli podano prawidłowe dane autoryzacyjne oraz masz aktywne połączenie sieciowe.

2015-03-26 15_35_48-2015-03-26 09_58_48-Rozważna Firma Data Integrator_g_d

Aby zweryfikować poprawność danych możesz wcisnąć przycisk Sprawdź połączenie. Jeżeli podane przez Ciebie dane są prawidłowe, program umożliwi Ci zapis ustawień konfiguracyjnych. W tym celu kliknij Zapisz konfigurację. Od tej pory program będzie pamiętał wprowadzone ustawienia i będzie można korzystać z opcji synchronizacji automatycznej.

3. Synchronizacja należności

W tej części dowiesz się w jaki sposób przesłać należności  do systemu Rozważna Firma.

3.1 Synchronizacja ręczna

Synchronizacja należności możliwa jest dopiero po nawiązaniu połączenia z systemem Rozważna Firma oraz wybranym programem księgowym. Podanie danych autoryzacyjnych odblokowuje przycisk Zaloguj, po którego wciśnięciu wyświetlony zostanie status o powodzeniu akcji:

2015-03-26 10_00_51- lub 2015-03-27 11_38_36-

Jeśli aplikacja Rozważna Firma Data Integrator nie będzie mogła nawiązać połączenia z bazą danych programu księgowego, wyświetlony zostanie komunikat:

2015-03-26 09_53_45-Błąd połączenia

Aplikacja poinformuje Cię również o tym, że wskazano błędny program księgowy lub niewłaściwą nazwę bazy danych.

2015-03-26 09_54_40-Błąd bazy danych

UWAGA: W procesie logowania do systemu Rozważna Firma, sprawdzana jest możliwość nawiązania połączenia z bazą danych programu księgowego. Przed logowaniem upewnij się, że wprowadzona konfiguracja jest prawidłowa. W tym celu wciśnij przycisk Sprawdź połączenie w zakładce Połączenie.

2015-03-26 09_59_40-Rozważna Firma Data Integrator

Udana próba logowania umożliwia przesłanie należności z połączonego programu księgowego do systemu Rozważna Firma. W tym celu wciśnij przycisk Prześlij należności. Po krótkiej chwili zobaczysz odpowiedni komunikat:

2015-03-26 10_04_31-

Jeśli synchronizacja zakończy się powodzeniem, aplikacja poinformuje Cię o tym komunikatem oraz zmianą informacji w pasku statusu głównego okna programu:

2015-03-27 11_53_39-2015-03-26 10_00_36-Rozważna Firma Data Integrator_g

Jeśli dane w Twoim programie księgowym wymagają uzupełnienia lub poprawy, wyświetlony zostanie następujący komunikat:

2015-03-26 10_00_21-

W sekcji Historia synchronizacji dowiesz się jak sprawdzić, które dane wymagają korekty.

3.2 Konfiguracja synchronizacji automatycznej

Aby uruchomić synchronizację automatyczną ustaw pożądaną częstotliwość synchronizacji w zakładce Połączenie, a następnie wciśnij przycisk Synchronizuj w tle.

2015-03-27 09_09_46-2015-03-26 09_59_28-Rozważna Firma Data Integrator_g

Program poinformuje Cię o rozpoczęciu synchronizacji cyklicznej:

2015-03-26 10_01_07-

Wciskając Wstrzymaj synchronizację w tle wyłączysz planowaną wysyłkę należności.

2015-03-26 10_21_46-Rozważna Firma Data Integrator_g

Program poinformuje Cię o zakończeniu synchronizacji cyklicznej:

2015-03-26 10_22_13-

Aplikacja Rozważna Firma Data Integrator może synchronizować należności z Twojego programu księgowego w sposób w 100% automatyczny. W tym celu musisz:

  • ustawić zamierzoną częstotliwość synchronizacji,
  • oznaczyć pole wyboru Zaloguj i synchronizuj po uruchomieniu programu w zakładce Import,
  • zapisać działającą konfigurację aplikacji (podać komplet poprawnych danych autoryzacyjnych, podać działające dane konfiguracyjne połączenia z programem księgowym),
  • dodać aplikację do Autostartu Windows (domyślnie wpis jest tworzony podczas procesu instalacji).

2015-03-26 10_22_02-Rozważna Firma Data Integrator_g

4. Historia synchronizacji

W tej części dowiesz się w jaki sposób sprawdzić, które dane wymagają uzupełnienia lub poprawy.

Może się zdarzyć, że dane w Twoim programie księgowym są niepoprawne lub niepełne. Może to prowadzić do sytuacji, że pełne uruchomienie monitoringu nie będzie możliwe. Aplikacja Rozważna Firma Data Integrator sprawdzi ten fakt i zasygnalizuje go odpowiednim komunikatem.

2015-03-26 10_00_21-

Szczegóły dotyczące kontrahentów i faktur, w których występuje problem możesz podglądnąć w zakładce Historia Synchronizacji. Kliknięcie w dymek otworzy zakładkę.

2015-03-26 10_02_24-Rozważna Firma Data Integrator_g

Jeśli zajdzie potrzeba przekazania informacji o danych do uzupełnienia innej osobie, możesz zapisać historię synchronizacji do pliku tekstowego. W tym celu kliknij przycisk Zapisz do pliku i wskaż lokalizację docelową. Plik można otworzyć w dowolnym edytorze tekstowym.

2015-03-26 10_03_23-Zapisz plik

Was this article helpful?

Related Articles