Instrukcja obsługi aplikacji Rozważna Firma Data Integrator

Aplikacja Rozważna Firma Data Integrator służy do synchronizacji Twoich należności z Monitoringiem Faktur systemu Rozważna Firma. Cały proces może odbywać się w 100% automatycznie. W tym celu musisz:

  • ustawić zamierzoną częstotliwość synchronizacji w zakładce Połączenie,
  • zapisać działającą konfigurację aplikacji (podać komplet poprawnych danych autoryzacyjnych, podać działające dane konfiguracyjne połączenia z programem księgowym)
  • oznaczyć pole wyboru Zaloguj i synchronizuj po uruchomieniu programu w zakładce Import,

1. Instalacja
2. Konfiguracja programu
3. Synchronizacja należności

1. Instalacja

Aby zainstalować program uruchom pobrany wcześniej plik instalacyjny i postępuj zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami.

2015-03-26 12_36_27-output

2. Konfiguracja programu

2.1 Uzyskanie danych logowania do systemu Rozważna Firma (API MNB)

Autoryzacja w systemie Rozważna Firma przeprowadzana jest w oparciu o podanie pary danych: klucz APInumer NIP Twojej organizacji. Dane autoryzacyjne pobierzesz z panelu klienta Rozważna Firma. W tym celu zaloguj się do systemu, kliknij w ikonę ustawień, a następnie w pozycję API.

2015-04-20 09_41_47-Rozważna Firma - System Zarządzania Należnościami

Integrację poprzez aplikację Rozważna Firma Data Integrator ustawisz wybierając pozycję z nazwą swojego programu do fakturowania:

2015-04-20 09_43_16-Rozważna Firma - System Zarządzania Należnościami

Aby pobrać klucz API ustawionej integracji, kliknij Edytuj.

2015-04-20 09_44_22-Rozważna Firma - System Zarządzania Należnościami

Następnie skopiuj klucz i wklej do aplikacji Rozważna Firma Data Integrator.

2015-03-27 08_39_18-Rozważna Firma Data Integrator

2.2 Ustanowienie połączenia z bazą danych Twojego programu do fakturowania

Konfigurację rozpocznij od wybrania programu, z którym ma współpracować z systemem Rozważna Firma:

2015-03-26 15_24_52-2015-03-26 09_44_24-Rozważna Firma Data Integrator_d

Następnie podaj dane autoryzacyjne połączenia z bazą danych programu do fakturowania. Jeśli ich nie znasz, zapytaj o nie swojego Administratora lub osobę, która instalowała Twój program księgowy.

2015-03-26 15_33_14-2015-03-26 09_51_42-Rozważna Firma Data Integrator_d

Potrzebne będą następujące dane:

  • nazwa lub adres IP serwera bazy danych,
  • typ autoryzacji (Windows lub SQL Sever),
  • użytkownik bazy danych (tylko dla autoryzacji SQL Server),
  • hasło do bazy danych (tylko dla autoryzacji SQL Server),
  • nazwa bazy danych

Aby zweryfikować poprawność danych możesz wcisnąć przycisk Sprawdź połączenie. Aby zapisać ustawieni kliknij Zapisz konfigurację. Od tej pory program będzie pamiętał wprowadzone ustawienia i będzie można korzystać z opcji synchronizacji automatycznej.

3. Synchronizacja należności

3.1 Konfiguracja synchronizacji automatycznej (rekomendowana)

Aby uruchomić synchronizację automatyczną ustaw pożądaną częstotliwość synchronizacji w zakładce Połączenie, a następnie wciśnij przycisk Synchronizuj w tle.

2015-03-27 09_09_46-2015-03-26 09_59_28-Rozważna Firma Data Integrator_g

Program poinformuje Cię o rozpoczęciu synchronizacji cyklicznej:

2015-03-26 10_01_07-

Wciskając Wstrzymaj synchronizację w tle wyłączysz planowaną wysyłkę należności.

2015-03-26 10_21_46-Rozważna Firma Data Integrator_g

Program poinformuje Cię o zakończeniu synchronizacji cyklicznej:

2015-03-26 10_22_13-

3.2 Synchronizacja ręczna

Synchronizacja należności możliwa jest dopiero po nawiązaniu połączenia z systemem Rozważna Firma oraz wybranym programem do fakturowania. Podanie danych autoryzacyjnych odblokowuje przycisk Zaloguj,

2015-03-26 10_00_51-

Udana próba logowania umożliwia przesłanie należności z połączonego programu księgowego do systemu Rozważna Firma. W tym celu wciśnij przycisk Prześlij należności. Po krótkiej chwili zobaczysz odpowiedni komunikat:

2015-03-26 10_04_31-

Was this article helpful?

Related Articles